Get Adobe Flash playerเข้าสู่ระบบ เพื่อจัดการข้อมูล

ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
<< สารบัญ >>
ทั่วไป

พัฒนาหลักสูตร


>>


สารบัญ


ทั่วไป
- สาระพันปัญหา นศ. มช.

พัฒนาหลักสูตร
- การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก)
- การปรับปรุงหลักสูตร (เล็กน้อย)
- การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
- การเสนอขอปิดกระบวนวิชา
- แผนผังกระบวนการพัฒนาหลักสูตร