ครุภัณฑ์/ชมรม


ลำดับชื่อชมรมชื่อประธานชมรมรหัสนักศึกษาข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์
1ชมรมวิชาการ (14) 580610038
2ชมรมคอมพิวเตอร์ (8) 580610680
3ชมรมถ่ายภาพ (28) 580610535
4ชมรมดนตรี (12) 580610168
5ชมรมวรรณศิลป์ (16) 580610009
6ชมรมพุทธศิลป์ (11) 580610450
7ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ (33) 580610105
8ชมรมนักประดิษฐ์ (51) 580610559
9ชมรมบาสเกตบอล (22) 580610174
10ชมรมรักบี้ฟุตบอล (23) 580610178
11ชมรมหมากกระดาน (38) 580610051
12ชมรมวอลเลย์บอล (24) 580610421
13ชมรมกีฬาทางน้ำ (26) 580610505
14ชมรมตะกร้อ (8) 580612111
15ชมรมฟุตบอล (19) 580610445
16ชมรมกรีฑา (18) 580610367
17ชมรมเปตอง (32) 580612099
18ชมรมเทนนิส (17) 580610057
19ชมรมมวยสากลสมัครเล่น (24) 590610321
20ชมรมซอฟท์บอล (30) 580610169
21ชมรมเทเบิลเทนนิส (14) 580610467
22ชมรมแบดมินตัน (18) 580612078
23ชมรมเทควันโด (20) 580610664
24ชมรมฟันดาบ (13) 580610372
25สโมสรนักศึกษา (20) 580610593
26พยาบาล (28)
27เชียร์ลีดเดอร์ (0)
28ห้องไฟ (7)
29สันทนาการ (0)
30ผู้ดูแลที่4 (0)
31ไบร์ท (0) 580612078
32ผู้ดูแลที่2 (0) 570610229
33ผู้ดูแลที่3 (0) 570610040
34ผู้ดูแลที่5 (0)
-รวมทุกชมรม ( 574 )