กลับสู่หน้าหลัก

ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 3/66
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น
1 630610005   นายกษิดิศ   แม่นยำ   วิศวกรรมโยธา
2 630610095   นางสาวลายินอู้   -   วิศวกรรมโยธา
3 600612210   นายโมไนย   เต็งริกานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
4 640612176   นางสาวสิริพัชร   สุใจยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
5 630612038   นายอภิปุริส   สุวรรณพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
6 620610734   นายชญาณัฏฐ์   จำเรียง   วิศวกรรมเหมืองแร่
7 610610521   นายสุวัฒน์   อิ่นแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 620635904