คลินิกปรึกษาปัญหาด้านการเรียน    สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ   
 
  *** คลินิกปรึกษาปัญหาด้านการเรียน เป็นเว็บบอร์ดสำหรับติดต่อ สอบถามปัญหาการเรียนที่ไม่อยากเปิดเผยต่อสาธาระชน ฉะนั้นข้อความต่าง ๆ จะรู้กันระหว่างผู้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงต้องมีการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนใช้บริการ นักศึกษาสามารถใช้ username และ password ซึ่งเป็นเลขบัตรประชาชน มาทำการเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลย


รหัสนักศึกษา :
รหัสผ่าน(เลขบัตรประชาชน) :