** ตั้งแต่เวลา 14.30 เป็นต้นไป ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา **