เรื่องแบบนี้...ก็มีด้วย กับ สาระพันปัญหาของนักศึกษา มช.

ลองอ่านดู ... มีสาระ นะ จะบอกให้

สารบัญ
Password นั้นสำคัญ
คิดแบบนี้ ถูกหรือผิด จิตสำนึกอยู่ตรงไหน
บัตรนี้ให้คุณ หรือให้โทษ
ภาคการศึกษาสุดท้าย
แบบนี้...ยกเลิกได้หรือเปล่า
เป็นเพราะเหตุ จึงได้ผลเช่นนี้
โอ...แม่เจ้า เรื่องแบบนี้มีด้วยหรือ
เมื่อลูกรัก ชักพ่อให้เข้าคุก
Pre อีกแล้ว
30 วันอันตราย
มาถึงขั้นนี้แล้ว ... เมตตาหนูเถอะ
ย้ายวิชาเลือกในสาขา มาเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่
มัวแต่เฉย...เลยเกิดเรื่อง
เสี่ยงดีไหม ... ชำแหละการพ้นสภาพ
ลายเซ็นนี้...ใช้ได้จริงหรือ
เมื่อพ่อแม่...ถูกทำร้าย
เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด...หวังดีหรือประสงค์ร้าย
ไม่สนโลก
ถอนผิดวิชา... เป็นไปได้จริงหรือ
เลือกป่วยได้ในบางเวลา ทำได้นะ คนเรา
ได้เกรด D...Regrade ได้ F ผลจะเป็นเช่นไร
ต้อง 24 หน่วยกิต ถ้าคิดจะย้ายคณะ ทำแบบไหน เขาวางแผนการอย่างไร
เงื่อนไขแบบนี้มีไว้เพื่ออะไร
กว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว
หลังชนฝา
ทรงผมแบบนี้...คาดว่าได้รึเปล่า
กฎเหล็ก
ชำแหละ การรับปริญญาเกียรตินิยม
ทุจริตการสอบคิดถูกหรือคิดผิด
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผู้เขียน

 

3 | | | สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1 รหัส 53 ใครยังไม่ได้รับหนังสือเล่มนี้ ให้มารับได้ที่หน่วยทะเบียนฯ คณะวิศวฯ... ฟรี ... รีบๆ กันหน่อย ปล. เฉพาะนศ.วิศฯ | | | 4