ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมรม 
ทะเบียนครุภัณฑ์และพัสดุสโมสรนักศึกษาฯ 

กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา ปี 56-59หัวข้อการอบรม จำนวน วันที่
• B-square_2016  455คน15 ตุลาคม 2559
• ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท ปีการศึกษา 2559  82คน
• ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (ทุกกรณี) 2/58  292คน-มกราคม 2559
• ลงชื่อสมัครฝึกงาน-ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง  20คนมกราคม 2558
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานเอง1/58 ครั้งที่1  27คน
• เลือกที่ฝึกงานแจ้งชื่อผ่านคณะฯ 1/58  342คนพฤศจิกายน 2558
• B-Square 2015  453คน
• ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท 59  42คน
• Entaneer English Camp 2557  0คน
• นศ.ลงทะเบียนยืนยันการสอบ CMU-ePro  454คน2 เมษายน 2558
• โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ  100คน1-17 มีนาคม 2558
• สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน siamkubota 2015  0คนวันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2558
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงาน 2/57  217คน19 มกราคม-20 มีนาคม 2558
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานเอง1/57 ครั้งที่2  41คน19 มกราคม 2558
• เลือกที่ฝึกงานแจ้งชื่อผ่านคณะฯ 1/57  231คน 12 ธันวาคม 2557
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานเอง1/57 ครั้งที่1  30คน1 ธันวาคม ถึง 4 ธันวาคม 2557
• สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC 2014  8คน28 พย. 2557
• B-Square“โครงการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและดีกว่า สำหรับนววิศวกร กรณีศึกษา ตัวอย่างความได้เปรียบในการแข่งขัน-กุญแจแห่งความสำเร็จ”  533คน22 ตุลาคม 2557
• Join Wolverinesโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน   25คน24 มี.ค. - 9 พ.ค. 57
• Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2556  66คนวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557
• รับสมัคร E-Comm for Interns คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับนักศึกษา ที่จะฝึกงาน ปีการศึกษา 2556  72คน14 ม.ค. – 8 ก.พ. 57
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานเอง2/56  341คน- พฤศจิกายน 56
• สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน JENNISER  2คน- ตุลาคม 2556
• รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013  126คน- ตุลาคม 2556
• ลงชื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานเอง1/56  32คน- ตุลาคม 2556
• สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน toyota  50คน19 กันยายน 2556
• สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC  18คน19 กันยายน 2556
• ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท  47คน14 กันยายน 2556
• ฝึกงาน SCG  38คน12 กันยายน 2556
• B-square  550คน17 - 18 พ.ย. 2556
• รับบัตร (ตั๋ว).   313คน18 กันยายน 2555

กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา ปี 55หัวข้อการอบรม จำนวน วันที่
• AutoCad Electrical   40 คน 17 - 18 พ.ย. 55
• AutoCad Inventor brochure   50 คน 24 - 25 พ.ย. 55
• AutoCad Civil 3D   40 คน 24 - 25 พ.ย. 55
• AutoCad Mechanical   50 คน 01 - 02 ธ.ค. 55