ข้อมูลติดต่องานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 944179


Back to Top