งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบสนับสนุนภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ และบริการระบบย่อยสำหรับนักศึกษา

Chiang Mai University is a public research university in northern Thailand founded in 1964. It has a strong emphasis on engineering, science, agriculture, and medicine.

View Works

CONTACT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณสุทัศน์ ขันเลข
email : sutat-k@eng.cmu.ac.th
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน และประกาศเป็นส่วนราชการเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513.

Latest Works

เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.

FINGER SCAN SYSTEM v.1.2.1

ระบบเก็บกิจกรรมสแกนลายนิ้ว

FINGER SCAN SYSTEM v.1.2.1

ระบบเก็บกิจกรรมสแกนลายนิ้ว

FINGER SCAN SYSTEM v.1.2.1

ระบบเก็บกิจกรรมสแกนลายนิ้ว

หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed,
quasi dolores numquam dolor vero ex, tempora commodi repellendus quod laborum.

SO WHAT YOU THINK ?

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ประกาศ หรือ สอบถามปัญหาในบ้างครั้ง
ได้ที่ Facebook ของงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Contact With Me