ข่าวประกาศ


      ผู้สนใจเข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
      ผู้สนใจเข้าศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ข่าวประกาศอื่น ๆ


งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113