ข่าวประกาศสอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ <<

หัวข้อข่าว  อ่าน
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ฉบับประกาศ)   48 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับประกาศ)   2630 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับประกาศ)    2042 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   1530 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับประกาศ)   2507 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   1682 
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับประกาศ)    2957 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับประกาศ)   176 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับประกาศ)   2302 
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)    886 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับประกาศ)   1958 
  ตารางสอบปลายภาค (สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   729 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับประกาศ)   3220 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับประกาศ)   3684 
 ตารางสอบปลายภาค(สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับประกาศ)   738 
 ตารางสอบกลางภาค (สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   526 
 ตารางสอบกลางภาค(สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับประกาศ)   660 
 ตารางสอบปลายภาค (สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   585 
 ตารางสอบปลายภาค(สอบแบบออนไลน์และออนไซต์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับประกาศ)   844 
 ตารางสอบกลางภาค (สอบแบบออนไลน์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1)   1138 
 ตารางสอบกลางภาค(สอบแบบออนไลน์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับประกาศ)   898 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับประกาศ)   4355 
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1   2295 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับประกาศ ครั้งที่2)   1545 
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับประกาศ)   1220 
 แสดงประกาศที่ 1 ถึง 25 (ทั้งหมด 109 ข่าว)หน้า : 1 2 3 4 5ต่อไปท้ายสุด